شرکت برنا الکترونیک

در حال حاضر محصولات برنا الکترونیک در 6دسته به شرح زیر تولید عرضه می گردد: سیستم های حفاظت کاتدیک ، مقاومت های الکتریکی صنعتی ، منابع تغذیه AC/DC ، رله های الکترونیکی ، کنترل دور موتور های AC و اینورتر و خدمات مونتاژ بردهای الکترونیکی به روش SMD

شرکت برنا الکترونیک
ایران
تهران
02188603653